Τα επιπλέοντα κέρινα φανάρια ploto είναι σφαιρικά και κατασκευασμένα ειδικά ώστε να επιπλέουν άριστα στο νερό της πισίνας.

Στο εσωτερικό τους είναι τοποθετημένο αποσπώμενο ανταλλακτικό γυαλάκι με κερί.

Το κέρινο περίβλημα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία και αφήνει αναλλοίωτο το σφαιρικό φανάρι .

Τα επιπλέοντα κέρινα φανάρια ploto είναι σφαιρικά και κατασκευασμένα ειδικά ώστε να επιπλέουν άριστα στο νερό της πισίνας.

Επιπλέοντα φανάρια για πισίνα